NIEUWS - 07/01/2010 - Ridders, Rovers en Rouwdouwers


In Museum Nieuw Land in Lelystad wordt tot 28 januari 2010 de tentoonstelling gehouden over 'Ridders, Rovers en Rouwdouwers'. Op speelse wijze kun je kennis maken met de Middeleeuwse bewoners van de oostelijke Zuiderzee. Hoofdrolspelers in deze contreien waren de ridders van Kuinre die hun gezag over de Zuiderzee deden gelden door tol te heffen, maar ook door schepen te laten kapen. In opdracht van het museum schreef Agave Kruijssen een verhaal over Kuinre: Uwe en de kapers van Kuinre, dat vanaf vandaag in het museum verkrijgbaar is. Op zondag 24 januari komt zij in het Museum Nieuw Land voorlezen. Wil je erbij zijn? Dan ben je vanaf 14.00 uur van harte welkom! Kijk ook op www.nieuwlanderfgoed.nl